Eğitim Fakültesi Dergisi
 
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - Genel Bilgi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.02.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemiz bünyesinde Sağlık Yönetimi Bölümü’nün açılması uygun görülmüştür.