.

Tanıtım


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.02.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Sağlık Yönetimi Bölümü’nün açılmasına karar verilmiştir. Bölüm kurulum aşamasında olup henüz lisans eğitimine başlamamıştır.