.

İş Olanakları

 • Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD),
 • Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM),
 • İl Afet ve Acil Durum Departmanları
 • Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili tüm birimleri ve şubelerinde (Özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığında),
 • Kamu ve özel hastanelerde,
 • Büyükşehir Belediyelerinde Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İtfaiyeler, Ambulans Hizmetleri
 • Belediyeler İtfaiye Müdürlüklerinde,
 • Kamu kurumlarında afet ve acil durum koordinasyon ve yönetiminin yapıldığı Komuta ve Kontrol Merkezlerinde (112 KKM, İtfaiye, SAKOM: Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri vb.)
 • Özel Sektördeki ilgili birimler (Afet ve Acil Durum Planı, Personelin hazırlanması ve eğitimi, tatbikatlar, vb.),
 • Afet ve acil durumla ilgili sivil toplum kuruluşları,
 • Uluslararası kuruluşların afet ve acil yardım birimleri (Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü vb.)
 • Afet Operasyon Merkezi (AFOM) ve afetlerle ilgili diğer tüm birimler,
 • Pedagojik Formasyon eğitiminin mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilir.