Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Genel Bilgi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.03.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemiz  bünyesinde Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün açılması uygun görülmüştür.

Programın amacı ve temel özellikleri
Programın temel amacı lisans düzeyinde Beslenme ve Diyetetik eğitimi vermenin yanında yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, toplumun beslenme durumunun saptanması ve sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun diyetisyen yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün istihdam alanı son derece geniştir. Sağlık alanında hizmet veren kamu kurumları ve özel sektörde bu program tarafından yetiştirilecek insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Diyetisyen, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimlik, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Mezunlar akademisyenliğin yanısıra; yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Mezunların çalışma alanları ile ilgili bazı önemli birimler aşağıda sunulmaktadır;

 • Kamu / Özel Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları
 • Okullar, Kreşler
 • Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri
 • Besin Pazarlama Hizmetleri
 • Zayıflama Merkezleri
 • Huzurevleri
 • Enteral-Parenteral Beslenme Destek Grupları
 • Onkoloji Üniteleri
 • Renal Bakım Üniteleri
 • Transplantasyon Üniteleri
 • Diyabet Üniteleri
 • Rehabilitasyon Üniteleri
 • Yemek Fabrikaları
 • Spor Kulüpleri
 • Oteller
 • Deniz Ulaşım Hizmetleri
 • Hava Ulaşım Hizmetleri

Misyonumuz

Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak ve araştırma olanakları sunarak, çağdaş ve evrensel etik değerler ışığında, yenilikçi, yaratıcı, katılımcı ve eleştirel bakış açısına sahip, üstün nitelikli “Diyetisyen” yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak ve sürekli gelişmektir.

Vizyonumuz

Beslenme biliminin ilkelerinin sağlık ve hastalık durumlarında uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda eğitim, araştırma yapmak yaptığı bilimsel çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, sürekli gelişen, örnek ve lider bir bölüm olmak, bölümümüzü, üniversitemizi ve ülkemizi en üst düzeyde temsil etmek.

Anabilim Dalları

 • Beslenme Bilimleri ABD
 • Diyetetik ABD
 • Toplu Beslenme ABD
 • Toplum Beslenmesi ABD

Dersler

Bölümde uygulanan Eğitim-Öğretim Planı’nın detayları için AKTS Ders Kataloğunu ziyaret ediniz.