.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aday Öğrenci

PROGRAM BİLGİLERİ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ilk defa 2004 Yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve 2005 yılında ilk öğrencilerini alarak akademik eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. İlk mezunlarını 2009 yılında veren bölüm 2011 yılından itibaren Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde açılmıştır.

Üniversitemizde ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.03.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemiz bünyesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nün açılması uygun görülmüştür.

Üniversitelerarası Kuruluşu’nun 08.04.2015 tarihinde görüşü ile Sağlık Bilimleri Fakülteleri veya Sağlık Yüksekokullarında 4 yıllık lisans programı olarak açık olan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü mezunlarına ''Acil Yardım ve Afet Yöneticisi'' ünvanı verilmiştir.

Bu bölümün amacı, dört yıllık lisans öğrenimi kapsamında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b bendlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda, her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir.

Lisans eğitimi boyunca kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesince, bilimsel ilke ve yöntemleri temel alarak;

• Birey ve toplumun afet ve acil durumlardan kaynaklanan sağlık sorunlarına, tehlikelere ve yaralanmalara yönelik koruyucu halk sağlığı tedbirlerini alır,

• Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin yönetimi, triaj, acil tıbbi müdahale, güvenli ve uygun nakil, haberleşme ve kayıt işlemlerini yapılmasını sağlar.

• Olay yeri yönetimi, klinik triaj, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, travma stabilizasyonu, intravenöz girişimler, monitörizasyon, alanda hastanın vital bulgularının değerlendirilmesi, oksijen uygulaması gibi temel uygulama becerilerine sahiptir.

• Komuta Kontrol Merkezlerine gelen çağrıların değerlendirilmesi ve ilgili birimlerin yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

• Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür,

• Afet ve acil durum ile ilgili Komuta Kontrol ve Koordinasyon Merkezlerinin sevk ve idaresini yapar,

• Acil ve afetlerde sağlık hizmetlerine ait birimlerin faaliyetlerini planlar, izler ve denetler, Birlikte çalıştığı diğer acil durum ve afetlerle ilgili konularda çalışan meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen uygulamaları planlar, izler ve denetler.

• Biriminde görev alan personelin çalışma konusu ile ilgili eğitimleri planlar, uygular ve denetler.

• Bireylerin doğa veya insan kaynaklı risklere karşı bilgilenmesi ve korunması için gerekli tedbirlere yönelik eğitimler gerçekleştirir.

• Afet ve acil durum planlarının yapılmasını planlar, izler ve denetler.

• Kurum ve Kuruluşların bütünleşik afet yönetim sisteminin dört evresi olan Hazırlık, Zarar Azaltma, Müdahale, İyileştirme ve Rehabilitasyon çalışmalarını planlar, uygular ve denetler.

Acil Yardım ve Afet Yönetici Olmak isteyen adayların;

İnsanlara yardım etmeyi seven,

Soğukkanlı,

Acil ve anlık gelişen olaylarda ve baskı altında doğru kararlar alabilen, Karmaşık problemlere alternatif çözümler bulabilen,

Engelli ve sarp arazilerde çalışmaya uygun vücut yapısına ve psikolojiye sahip,

Farklı coğrafyalara hızlı adapte olabilen ve uzun süre çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

Ekip çalışmasına yatkın,

Etkili iletişim becerilerine sahip,

Alanındaki dünya genelinde gelişmeleri takip eden,

Sorumluluk duygusu yüksek, gerektiğinde insiyatif alabilen bireyler olması gerekmektedir.

Çalışma ortamı afet ve acil durumun meydana gelebileceği her yerdir. Çalışma saatleri 7 gün 24 saat 365 gündür. Afet veya acil durum vakaları meydana gelmeden önce toplumun hazırlanması, olaylar meydana geldikten sonra müdahale (arama, kurtarma, tıbbi müdahale ve transport), müdahale aşaması sona erdikten sonra da iyileştirme ve rehabilitasyon aşamalarında görev alır. Çalıştığı alanlar özellikle afet meydana geldikten sonraki müdahale aşaması oldukça riskli bir ortamdır. Bu nedenle mesleki risklere karşı yüksek bilgiye, uygun kişisel koruyucu donanıma ve hijyen malzemelerine sahip olmalıdır. Bu kişiler çalışma koşullarının gerektirdiği özel kıyafetleri giyer.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Yüksek Lisansını Tamamlayan Mezunlar MEB Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Olarak Çalışmaktadırlar.

Mezunlar Akademik Olarak Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programlarında Akademisyen Olarak Çalışmaktalar.

Mezunlarımız Önlisans Programlarında İlk Yardım ve Acil Bakım Teknikerliği (Paramedik) Bölümlerinde Öğretim Görevlisi Olarak Çalışmaktalar.

Bölüme Yönelik Diğer Programlarda Öğretim Görevlisi Olarak Görev Almaktalar.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde Enformasyon Memuru Olarak Görev Yapmaktalar.

Lisans Diplomasını Kullanıp İntibak İşlemlerini Yaptıranlar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Görevlerine Aktif Olarak Devam Etmekteler.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezunlarının Muhtemel İstihdam Alanları

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzman Yardımcısı (AFAD)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı Eğitim Merkezi (AFADEM)

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına Bağlı Şubeler

¨ Sağlıkta Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM)

¨ Ulusak Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)

¨ Yurtiçi ve Yurtdışı Operasyonlar

¨ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer, Patlamalar KBRN-E

¨ Sağlık Afet Planlaması

¨ Psiko-sosyal Destek

¨ Çevre Sağlığı ve Risk Grupları Yönetimi

112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Şubeler

¨ Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans Hizmetleri

¨ Hava Ambulans Hizmetleri

¨ Deniz Ambulans Hizmetleri

¨ Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu (ASKOM)

Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler

¨ Afet Lojistiği, Depo Yönetimi ve Yardımlar

Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı Bağlı Şubeler

¨ Acil Sağlık Eğitimleri

¨ UMKE ve Afet Eğitimleri

¨ İlk Yardım Eğitimleri

İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler

¨ İstatistik ve Epidemiyoloji

¨ Koordinasyon ve Değerlendirme

İl Sağlık Müdürlükleri Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüklerinde

¨ 112 Komuta Kontrol Merkezi

¨ Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

¨ Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)

Büyük Şehir Belediyeleri Afet Koordinasyon Merkezlerinde (AKOM)

İtfaiye Teşkilatları Eğitim Merkezlerinde

Acil Yardım ve Afetlerle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları

Bakanlıklara bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde

ÖĞRENİM ÜCRETİ

Ders kayıt / kayıt yenileme işlemleri sırasında katkı payı/öğrenim ücreti; Öğrenci Bilgi Sistemi (https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) adresinde yer alan “Harç Bilgileri” menüsünden öğrenilir. Türkiye’nin herhangi bir yerindeki anlaşmalı banka şubelerine veya internet bankacılığıyla, öğrenci numarasını belirterek katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi gerçekleştikten sonra ders kayıt işlemi yapılır.

2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı II. Öğretim Ücreti:558 TL’dir.

2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı YÖS ile kayıt yaptıran yabancı uyruklu I. Öğretim Ücreti: 463,50 TL’dir.

BÖLÜMÜN YERİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstiklal Yerleşkesi, Merkez, BURDUR

Teorik Eğitimler Sağlık Bilimleri Fakültesi Binasında, uygulamalı eğitimler ise Burdur Devlet Hastanesinde, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde, Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında, fakülte binasındaki laboratuvarlarda, Üniversitemiz spor komplekslerinde gerçekleştirilmektedir.

PROGRAM AKREDİTASYONU

Bölümün akreditasyonu mevcut değildir.

YURT İMKANI (KYK)

Burdur KYK Kız Öğrenci Yurdu: (0248) 233 6603

Asımın Nesli KYK Erkek Öğrenci Yurdu: (0248) 277 2050

Fereli Sinan Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu : (0248) 277 2188

BURS İMKANI

KYK Bünyesindeki Burslar:

https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2441/2390/genel-bilgiler.aspx

TEV Bursu: https://www.tev.org.tr/burs/tr

İNDİRİM İMKANLARI

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları programda her bir dönem için yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

ana menü

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Hemşirelik
 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • akademik
 • Genel Bilgi
 • Yönetim
 • Bölümler
 • formlar
 • İdari Personel
 • Akademik personel
 • personel formları
 • Personel Formları
 • aday öğrenci
 • iletişim
 • genel
 • öğrenci formları
 • Öğrenci formları
 • yönetim
 • tarihçe
 • bölümler
 • misyonumuz-vizyonumuz
 • idari personel
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Gerontoloji Bölümü
 • Hemşirelik Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü