.

Beslenme ve Diyetetik Aday Öğrenci

Bölüm/ Program Adı: Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)

Öğrenim Ücreti: Yoktur

Eğitim ve Öğretim Modeli:

Eğitim: Bölümümüz öğrencileri, 4 yıllık (3+1 eğitim modeli) veya 8 yarıyıllık (6+2 eğitim modeli) eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ile "Diyetisyen" unvanı almaya hak kazanırlar.
Bölümümüz, öğrencilerinin liderlik, girişimcilik, yenilikçilik, yazılı ve sözlü iletişim, sosyal sorumluluk, başkaları ile etkin ve verimli çalışma vb. yetkinlikleri kazanması için kişiye özel eğitim ve destek vermektedir. Akademik Danışmanlık ve Kariyer Planlama ile de öğrencilerimizin desteklenmesi gereken dersleri belirlenmekte ve kişiye özel destekler sağlanmaktadır.

Öğretim: Bölümümüz öğrencileri eğitim ve öğretimleri süresince zengin laboratuvar uygulamaları, ilgili oldukları alanda kurum dışı hastane ve alan çalışmaları uygulamaları ve çocuk ve erişkin hastalıklarında beslenme tedavisi, toplu beslenme yapan kuruluşlar ve toplum sağlığı merkezlerinde staj uygulamaları ile uygulama becerilerini geliştirmekte ve istihdam olanaklarını güçlendirmektedirler.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: İstiklal Yerleşkesi, Burdur- Antalya Karayolu, 15030 Merkez/Burdur

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Program Akreditasyonları: Bölümümüz henüz öğrenci mezun etmediği için Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından akredite olmamıştır.

Yurt, Burs ve İndirim İmkanları: Üniversitemizin ve Bölümümüzün öğrencilere sağladığı imkanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://aday.mehmetakif.edu.tr/olanaklar.html

ana menü

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Hemşirelik
 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • akademik
 • Genel Bilgi
 • Yönetim
 • Bölümler
 • formlar
 • İdari Personel
 • Akademik personel
 • personel formları
 • Personel Formları
 • aday öğrenci
 • iletişim
 • genel
 • öğrenci formları
 • Öğrenci formları
 • yönetim
 • tarihçe
 • bölümler
 • misyonumuz-vizyonumuz
 • idari personel
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Gerontoloji Bölümü
 • Hemşirelik Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü