Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi

İDARİ PERSONEL

İdari Personel
Erhan DEMİRCİ
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 35 00
E-posta: edemirci@mehmetakif.edu.tr
Keziban ESENER
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler - Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon: +90 248 213 35 10
E-Posta: kezibanesener@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin KORKMAZER
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 35 13
E-Posta: hkorkmazer@mehmetakif.edu.tr
Gülcan ARDIÇ
Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 35 07
E-Posta: gulcanfilik@mehmetakif.edu.tr

Yusuf YENİGÜN
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 35 06
E-Posta: yusufyenigun@mehmetakif.edu.tr

Tuncay TÜREN
Bilgisayar İşletmeni
Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 35 08
E-Posta: tturen@mehmetakif.edu.tr
Ahmet ÇETİN
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 35 11
E-Posta: ahmetcetin@mehmetakif.edu.tr
Ayşen ACAR
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 35 17
E-posta: aysenacar@mehmetakif.edu.tr
Mustafa KARABAĞ
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 35 12
E-posta: mkarabag@mehmetakif.edu.tr
Ziya Sadık ERCAN
Bilgisayar İşletmeni
Özel Kalem
Telefon: +90 248 213 35 00
E-posta: zsercan@mehmetakif.edu.tr