Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

10.10.1996 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. 1998-1999 eğitim öğretim yılında Hemşirelik Bölümü ile eğitim-öğretime başlamıştır. Sağlık Yüksekokulu, 17.03.2006 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2010 yılında Hemşirelik Bölümü'ne ilave olarak Sağlık Yönetimi Bölümü, 2011 yılında da Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri açılmıştır.  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  Sağlık Yüksekokulu, 08 Nisan 2016 tarihli ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2016/8562 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kapatılarak yerine aynı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Fakültemizde halen Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi ve Beslenme ve Diyetetik Bölümleri yer almaktadır.

Misyonumuz 
Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, hasta hakları ve mesleki değerlere saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda kapsamlı hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, yenilikçi ve üretken bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Mezunlarının aldığı eğitim kalitesiyle ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen, toplumla bütünleşik lider bir kurum olmaktır.