.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Durmuş ACAR
Dekan V.
dacar@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 35 00
Dekan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Canan DEMİR BARUTCU
Dekan Yardımcısı
cdemir@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 3515
Fakülte Sekreteri
Erhan DEMİRCİ
Fakülte Sekreteri
edemirci@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 3505
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Durmuş ACAR
Prof. Dr. Fatma KARAKAŞ OĞUZ
Prof. Dr. Sibel KARAKELLE
Prof. Dr. Erdal KENDÜZLER
Doç. Dr. Zafer ÖZYILDIZ
Doç. Dr. Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Emine Hilal ŞENER
Fakülte Sekreteri Erhan DEMİRCİ
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Aynur BAŞALP
Prof. Dr. Durmuş ACAR
Prof. Dr. Sibel KARAKELLE
Prof. Dr. Fatma KARAKAŞ OĞUZ
Prof. Dr. Erdal KENDÜZLER
Doç. Dr. Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU
Doç. Dr. Zafer ÖZYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Canan DEMİR BARUTCU
Dr. Öğr. Üyesi Murat A. KUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Şevkinaz KONAK
Fakülte Sekreteri Erhan DEMİRCİ

hakkımızda

  • Genel bilgi
  • İdari personel
  • Yönetim