.

İdari Personel

Fatma ERYAVUZ
Hemşire
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 3509
E-posta: feryavuz@mehmetakif.edu.tr
Fuat KARADAĞ
Memur
Bölüm Sekreterliği
Telefon: +90 248 213 3516
E-posta: fkaradag@mehmetakif.edu.tr
Erhan DEMİRCİ
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 3505
E-posta: edemirci@mehmetakif.edu.tr
Kezban ESENER
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler- Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon: +90 248 213 3510
E-posta: kezibanesener@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin KORKMAZER
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 3513
E-posta: hkorkmazer@mehmetakif.edu.tr
Gülcan ARDIÇ
Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 3507
E-posta: gulcanfilik@mehmetakif.edu.tr
Yusuf YENİGÜN
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 3514
E-posta: yusufyenigun@mehmetakif.edu.tr
Tuncay TÜREN
Bilgisayar İşletmeni
Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 3508
E-posta: tturen@mehmetakif.edu.tr
Ahmet ÇETİN
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 3511
E-posta: ahmetcetin@mehmetakif.edu.tr
Ayşen ACAR
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 3517
E-posta: aysenacar@mehmetakif.edu.tr
Ziya Sadık ERCAN
Bilgisayar İşletmeni
Özel Kalem
Telefon: +90 248 213 3500
E-posta: zsercan@mehmetakif.edu.tr
Züleyha TUNÇ
Sürekli İşçi
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 3512
E-posta: ztunc@mehmetakif.edu.tr
Osman KARAKUŞ
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 3501
E-posta: okarakus@mehmetakif.edu.tr
Duygu ÜRESİN
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 3502
E-posta: duresin@mehmetakif.edu.tr
Gülperi ASLAN
Hizmetli
Telefon: +90 248 213 3500
E-posta: gaslan@mehmetakif.edu.tr
Feray ATEŞ
Hizmetli
Telefon: +90 248 213 3500
E-posta: fates@mehmetakif.edu.tr
Süleyman SEZGİN
Hizmetli
Telefon: +90 248 213 3500
E-posta: ssezgin@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • Genel bilgi
  • İdari personel
  • Yönetim