.

İdari Personel

Süleyman YELEN
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 3505
E-posta: syelen@mehmetakif.edu.tr
Ziya Sadık ERCAN
Bilgisayar İşletmeni
Özel Kalem, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Sekreteri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Sekreteri, Gerontoloji Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 3500
E-posta: zsercan@mehmetakif.edu.tr
Önder KARAGÖZ
Şef
Personel İşleri, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 3510
E-posta: okaragoz@mehmetakif.edu.tr
Ahmet ÇETİN
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 3511
E-posta: ahmetcetin@mehmetakif.edu.tr
Fevzi KASAP
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler ve Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon: +90 248 213 3507
E-posta: fkasap@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin KORKMAZER
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 3513
E-posta: hkorkmazer@mehmetakif.edu.tr
Gülcan ARDIÇ
Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri, Hemşirelik Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 3509
E-posta: gulcanfilik@mehmetakif.edu.tr
Kardelen DEPE
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +902482133517
E-posta: kdepe@mehmetakif.edu.tr
Osman KARAKUŞ
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +90 248 213 3501
E-posta: okarakus@mehmetakif.edu.tr
Filiz Uğur
Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 3507
E-posta: fugur@mehmetakif.edu.tr
Ayşen ACAR
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 3517
E-posta: aysenacar@mehmetakif.edu.tr
Aydın ÖZCAN
Hizmetli
Temizlik Görevlisi
Telefon:
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Feray ATEŞ
Hizmetli
Temizlik Görevlisi
Telefon:
E-posta: @mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • Genel bilgi
  • İdari personel
  • Yönetim