.

Kurullar/Komisyonlar

KURULLAR

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ayşe Gül MUTLU GÜLMEMİŞ (Başkan)

Prof. Dr. Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Nuri MAMAK (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Yasin ARSLAN (Profesör Temsilcisi)

Doç. Dr. Canan DEMİR BARUTCU (Doçent Temsilcisi)

Doç. Dr. Mümin POLAT (Doçent Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Buket Şimşek ARSLAN (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)

Süleyman YELEN (Fakülte Sekreteri)

 

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Ayşe Gül MUTLU GÜLMEMİŞ (Başkan)

Prof. Dr. Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Nuri MAMAK (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Yasin ARSLAN (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU (Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Mümin POLAT (Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Murat TOMRUK (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Nevin USLU (Hemşirelik Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Canan DEMİR BARUTÇU (Doçent Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SÜTLÜ (Gerontoloji Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Elçin EFTELİ (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)

 

 

FAKÜLTE KOMİSYONLARI

Akademik ve Toplumsal Faaliyet Komisyonu

Doç. Dr. Canan DEMİR BARUTCU (Başkan)

Doç. Dr. Sercan ÖZBEK YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Buket ŞİMŞEK ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Gönül KILAVUZ ÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Murat KUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SÜTLÜ

Öğr. Gör. Ayşe YAMAN

Arş. Gör. Dr. Kerime ÖĞÜT DÜZEN

Arş. Gör. Cansu BEKAR

 

Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGÜR (Başkan)

Doç. Dr. Aysun GÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan ŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ÇÖMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SÜTLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gönül KILAVUZ ÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Feray GENÇER BİNGÖL

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye KEMANECİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BELLİ

Arş. Gör. Hasan ÖZBEK

Süleyman YELEN (Fakülte Sekreteri)

Filiz UĞUR (Bilgisayar İşletmeni)

Ela Nur DEMİREL (Öğrenci)

 

Birim Web Sayfası Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Buket ŞİMŞEK ARSLAN (Teknik Sorumlu)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGÜR (Teknik Sorumlu)

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SÜTLÜ (Bölüm Sorumlusu)

Öğr. Gör. Ayşe YAMAN (Bölüm Sorumlusu)

Arş. Gör. Cansu BEKAR (Bölüm Sorumlusu)

Arş. Gör. Cansu ÇAKIR (Bölüm Sorumlusu)

Arş. Gör. Hasan ÖZBEK (Bölüm Sorumlusu)

Süleyman YELEN (Fakülte Sekreteri) (Teknik Sorumlu)

Filiz UĞUR (Bilgisayar İşletmeni) (Teknik Sorumlu)

 

Burs Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGÜR (Başkan)

Doç. Dr. Aysun GÜZEL

Doç. Dr. Melda SOYSAL TOMRUK

Dr. Öğr. Üyesi Handan ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SÜTLÜ

 

Hizmet İçi Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Gül ERGÜN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Gönül KILAVUZ ÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan ŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇAMLIBEL

Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZMERT ERGİN

 

Stratejik Plan Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU (Başkan)

Doç. Dr. Üyesi Nevin USLU

Doç. Dr. Murat TOMRUK

Doç. Dr. Mümin POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SÜTLÜ

 

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. Mümin POLAT (Başkan)

Prof. Dr. Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU

Doç. Dr. Üyesi Nevin USLU

Doç. Dr. Murat TOMRUK

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SÜTLÜ

 

Uzaktan Eğitim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Buket ŞİMŞEK ARSLAN (Başkan)

Doç. Dr. Üyesi Nevin USLU

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SÜTLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye KEMANECİ

Arş. Gör. Cansu ÇAKIR


Erasmus Bölüm Koordinatörleri

Prof. Dr. Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

Doç. Dr. Mümin POLAT (Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü)

Doç. Dr. Murat TOMRUK (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Handan ÖZDEMİR (Hemşirelik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SÜTLÜ (Gerontoloji Bölümü)

 

Tanıtım Komitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SÜTLÜ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Murat KUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BELLİ

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye KEMANECİ

Arş. Gör. Hasan ÖZBEK

 

Birim Kantin Kurulu / Denetleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Buket ŞİMŞEK ARSLAN

Süleyman YELEN

Ahmet ÇETİN

Ceyda ORAN


 Öğrenci Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe Gül MUTLU GÜLMEMİŞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGÜR

Dr. Öğr. Üyesi Buket ŞİMŞEK ARSLAN

Ela Nur DEMİREL (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon)

Feyza Nur ÇAKMAK (Beslenme ve Diyetetik)

Muhammed ORZAN (Acil Yardım ve Afet Yönetimi)

Yusuf ARSLAN (Hemşirelik)

Malak Abdullayeva (Acil Yardım ve Afet Yönetimi)-Yabancı Uyruklu Öğrenci Temsilcisi


Birim Kalite Komisyonuna Bağlı Komisyonlar


Liderlik, Yönetişim ve Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGÜR (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan ŞEN

Süleyman YELEN (Fakülte Sekreteri)

 Eğitim ve Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Buket ŞİMŞEK ARSLAN (Başkan)

Filiz UĞUR (Bilgisayar İşletmeni)

Ela Nur DEMİREL (Öğrenci)

Toplumsal Katkı Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç SÜTLÜ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ÇÖMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BELLİ

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Doç. Dr. Aysun GÜZEL (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Feray GENÇER BİNGÖL

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye KEMANECİ

ana menü

 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • akademik
 • Genel Bilgi
 • öğrenci işleri
 • Misyon/Vizyon/Değerler
 • Bölümler
 • Akademik takvim
 • kalite
 • personel formları
 • Akademik personel
 • Yönetim
 • MAKU Usul ve esaslar
 • genel
 • Üniversitemiz Kalite Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS)
 • aday öğrenci
 • Personel Formları
 • öğrenci formları
 • İdari Personel
 • Danışmanlık merkezleri
 • tarihçe
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Kalite Politikamız
 • Koordinatörler
 • MAKU yönetmelikler
 • yönetim
 • Fizyoterapi danışmanlık merkezi
 • Beslenme ve Diyetetik
 • MAKU yönergeler
 • iletişim
 • bölümler
 • misyonumuz-vizyonumuz
 • Organizasyon Şeması
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Dergimiz
 • Öğrenci toplulukları
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
 • idari personel
 • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
 • Öğrenci formları
 • Hemşirelik
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Gerontoloji Bölümü
 • Birim Kalite Komisyon Toplantıları
 • Görev Tanımları
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar
 • Hemşirelik Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • İş Akış Şemaları
 • Stratejik Amaç ve Hedefler
 • Kalite Formları
 • Planlar/Raporlar
 • İç Kalite Güvencesi
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Uluslararasılaşma
 • Performans Karne Göstergeleri
 • kararlar
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • Politikalar
 • Uluslararasılaşma Belgeleri
 • Toplantı Tutanağı Formu
 • Fakülte Yönetim Kurulu Kararları
 • Bağlantılar
 • Amaçlar/Hedefler
 • Bölüm Kalite Toplantı Kararları
 • Fakülte Kurulu Kararları
 • Öğrenci Kaltie Komisyonu Kararları
 • Bölüm Komisyonları
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Kurulu Kararları
 • Diğer Kalite Formları
 • İç ve Dış Paydaşlar
 • Beslenme ve Diyetetik Bölüm Kurulu Kararları
 • Öğretim Planları
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulu Kararları
 • Hemşirelik Bölüm Kurulu Kararları
 • Diploma Ekleri (Örnek)
 • AKTS