.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Aday Öğrenci

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ PROGRAM BİLGİLERİ

Türkiye'de 1961'de Ankara Üniversitesi'nde Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün kurulmasıyla Fizyoterapistlik mesleğinin Türkiye'deki temelleri atılmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.11.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, öğretim elemanı kadrosunu ve alt yapısını oluşturmaya 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile başlamış olup, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ilk kez öğrenci alımına başlamıştır.

Fizyoterapinin, toplumun değişen ihtiyaçlarına göre gelişim gösterebilmesi (yaşlı nüfusunda artış, obezite, hareketsizlikle oluşan hastalıklar, vb), yaşam kalitesi beklentisinin artması, toplumda fizyoterapi ve rehabilitasyonun öneminin anlaşılması, Türkiye’de fizyoterapistlik mesleğine her geçen gün talep ve ilginin artmasına neden olmaktadır. Fizyoterapistlik mesleği, 2015 yılı raporlarında Amerika ve dünyada en iyi 6. meslek olarak tanımlanmıştır. Toplumun artan ve fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren sağlık sorunlarına paralel olarak bu alanda dünyada ve Türkiye'de istihdam edilecek fizyoterapistlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 

Fizyoterapist olmak isteyen adayların;

 • Fen bilimlerine, özellikle biyoloji ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
 • Bedenen ve zihnen güçlü ve dayanıklı,
 • Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
 • El ve parmak becerileri gelişmiş,
 • Zaman yönetiminde başarılı,
 • Gözlem yapma becerisi gelişmiş,
 • Çok disiplinli çalışmaya yatkın,
 • Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
 • Empati yapabilen,
 • Sabırlı, sevecen ve dikkatli,
 • Canlıları ve doğayı seven,
 • İletişim becerileri yüksek,
 • Güvenilir ve destekleyici,
 • Pozitif ve yaratıcı düşünme yeteneğine sahip,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş,
 • Sorumluluk sahibi bireyler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ve hastaneler
 • Kamu kuruluşlarına bağlı sağlık birimleri
 • Tıp Merkezleri
 • Fizik Tedavi Dal Merkezleri
 • Sporcu sağlığı merkezleri
 • Amatör ve profesyonel spor kulüpleri, milli takımlar
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Engelli Rehabilitasyon Merkezleri
 • Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Fizyoterapi danışmanlık merkezleri
 • Protez-Ortez Merkezleri
 • Mesleki rehabilitasyon merkezleri
 • Endüstriyel kuruluşlar
 • Sağlık turizmi kapsamındaki tesisler
 • AR-GE laboratuvarları
 • Akademik birimler

1.     İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, asgari öğretim süresine dahil değildir.

2.     Programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.

3.     Programa kayıt olacak öğrencilerin, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymeleri gerekmektedir.

4.     Programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir.

5.     Programda eğitimin ağırlıklı olarak uygulama derslerine dayalı olması nedeniyle, düzeltilemeyen işitme, konuşma, görme ve ileri derecede fiziksel engelli olanlar dersleri takip etmekte zorluklarla karşılaşabilirler.

Öğrenim Ücreti: Ders kayıt / kayıt yenileme işlemleri sırasında katkı payı/öğrenim ücreti; Öğrenci Bilgi Sistemi (https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) adresinde yer alan “Harç Bilgileri” menüsünden öğrenilir. Bölümümüzde öğrencilerden öğrenim ücreti alınmamaktadır.

Bölümün Yeri: Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bölümümüzün fiziki yapılanması Spor Bilimleri Fakültesi binası içinde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndedir.

Program Akreditasyonu: Bölümümüz henüz öğrenci mezun etmediği için Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından akredite olmamıştır.

Yurt İmkanı

Burdur KYK Kız Öğrenci Yurdu: (0248) 233 6603

Asımın Nesli KYK Erkek Öğrenci Yurdu: (0248) 277 2050

Fereli Sinan Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu : (0248) 277 2188

Ayrıntılı bilgi için: https://www.kykyurtlar.com/burdur-kyk-yurtlari/

Burs İmkanı

KYK Bünyesindeki Burslar:

https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2441/2390/genel-bilgiler.aspx

TEV Bursu: https://www.tev.org.tr/burs/tr

NEDEN MAKÜFTR?

Üniversitemizdeki adını “MAKÜFTR” olarak kısalttığımız bölümümüzü neden tercih etmelisiniz?

Akademik kadro

Öncelikle Bölümümüz oldukça aktif, dinamik ve yetkin bir akademik kadroya sahiptir. Hali hazırda 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi’nden oluşan, çok geniş olmasa da her daim üreten, çalışan, araştıran ve kendini öğretmekten alıkoyamayan, tüm bunların yanında da toplum sağlığı için danışanlara ve hastalara hizmet veren öğretim elemanlarından oluşan bir akademik kadrodur. Öğrencilerimiz akademik danışmanlarına ve öğretim elemanlarına kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Altyapı

Bölümümüz dört yıllık fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans eğitimi için gereken tüm altyapıya ve donanıma sahiptir. Geniş laboratuvarları ve uygulama salonları olan Bölümümüzde 1 Manuel Terapi Laboratuvarı, 1 Elektrofiziksel Ajanlar (Elektroterapi) Laboratuvarı, 1 Terapötik Egzersiz Laboratuvarı ve 4 derslik bulunmaktadır. Bölümümüz Üniversitemizin spor tesisleri ile de entegre yapıdadır. Öğrencilerimiz kapalı spor salonu, fitness salonu, güreş salonu, dans salonu gibi tesislerin imkanlarından ücretsiz ve kolaylıkla faydalanabilmektedir. Bununla birlikte Bölümümüzde elektroterapi cihazları, ısı-ışık tedavisi cihazları, lazer cihazı, manuel terapi aletleri, temel ölçme ve değerlendirme cihazları, araştırmalarda kullanılan üst düzey bilgisayarlı ölçüm cihazları, sporcu değerlendirmesi ve fizyoterapisine özel alet ve cihazlardan oluşan geniş ve kapsamlı bir envanter bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin derslerde kolaylıkla uygulama yapabilmesi için çok sayıda tedavi yatağı, minder, mat, pilates topu ve elastik bant gibi alet ve edevat mevcuttur.

Spor fizyoterapisinde marka olma yolunda MAKÜFTR!

Bölümümüz Üniversitemizin Sporcu Kampı ve Sporcu Yetiştirme projesinin de paydaşlarından biridir. Bölümümüz sporcularda fiziki yapı değerlendirmesi, performans ölçümlerinin yapılması, yaralanmaların önlenmesi ve yaralanmaların tedavi edilmesi konularında uzman, kalifiye spor fizyoterapistleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bunu da spor alanında yetkin akademik kadrosu ve teknik altyapısı ile gerçekleştirmek için çalışmalarını son hızla sürdürmektedir. Misyonumuz, MAKÜFTR’den mezun olan öğrencilerimizin spor fizyoterapisti olarak daha çok tercih edilen, istihdam edilen fizyoterapistler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz eğitimleri süresince Üniversitemizde kamp ve yarışma organizasyonlarına gelen spor kulüplerini gözlemleme şansına erişmektedir.

Uygulamalı Eğitimler

Kanıta dayalı uygulamalı eğitimler fizyoterapi eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Mesleği gereği doğrudan hastalar, danışanlar, sporcular ve sağlıklı bireylerle çalışan fizyoterapistlerin sahip oldukları teorik bilgiyi klinikte uygulama becerilerinin gelişmiş olması, daha etkili tedavi ve müdahale için olmazsa olmazdır. Bölümümüzde öğrencilerimiz 4 yıllık lisans eğitimi boyunca toplamda 413 saatlik uygulama eğitimi almaktadırlar. Bu eğitimlerin bir kısmı uygulama dersi olarak 1, 2 ve 3. sınıf aşamasında verilirken, geri kalan büyük kısmı ise 2. ve 3. sınıf aşamasında yaz stajları ve son sınıfta klinik uygulama eğitimi olarak hastaneler, sağlıklı hayat merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, danışmanlık merkezleri ve sporcu sağlığı merkezlerinde verilmektedir. Ayrıca Bölümümüzde 2023 yılında açılan Fizyoterapi Danışmanlık Merkezi’nde de öğrencilerimize uygulamalı eğitim verilmektedir.

Araştırmalar – Projeler

Bölümümüz, meslektaş yetiştirmenin yanı sıra fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında çalışacak geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeyi de misyon edinmiştir. Üniversitelerin ana görevlerinden biri bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesidir. Bölümümüzde öğrencilerimiz zorunlu olarak Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik derslerini alırken, seçmeli olarak da Akademik Yazım Teknikleri ve Kanıta Dayalı Fizyoterapi derslerini seçebilirler.

Bölümümüzde çok sayıda araştırma projesi akademisyenler, lisansüstü ve lisans öğrencilerimizle yürütülmektedir. 2023 yılında Bölümümüz öğretim üyeleri ve öğrencilerinin birlikte başvuru yaptığı üç TÜBİTAK 2209-A öğrenci projesinin tamamı TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olup hali hazırda araştırmalar sürmektedir.ana menü

 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • akademik
 • Genel Bilgi
 • öğrenci işleri
 • Misyon/Vizyon/Değerler
 • Bölümler
 • Akademik takvim
 • kalite
 • personel formları
 • Akademik personel
 • Yönetim
 • MAKU Usul ve esaslar
 • genel
 • Üniversitemiz Kalite Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS)
 • aday öğrenci
 • Personel Formları
 • öğrenci formları
 • İdari Personel
 • Danışmanlık merkezleri
 • tarihçe
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Kalite Politikamız
 • Koordinatörler
 • MAKU yönetmelikler
 • yönetim
 • Fizyoterapi danışmanlık merkezi
 • Beslenme ve Diyetetik
 • MAKU yönergeler
 • iletişim
 • bölümler
 • misyonumuz-vizyonumuz
 • Organizasyon Şeması
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Dergimiz
 • Öğrenci toplulukları
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
 • idari personel
 • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
 • Öğrenci formları
 • Hemşirelik
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Gerontoloji Bölümü
 • Birim Kalite Komisyon Toplantıları
 • Görev Tanımları
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar
 • Hemşirelik Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • İş Akış Şemaları
 • Stratejik Amaç ve Hedefler
 • Kalite Formları
 • Planlar/Raporlar
 • İç Kalite Güvencesi
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Uluslararasılaşma
 • Performans Karne Göstergeleri
 • kararlar
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • Politikalar
 • Uluslararasılaşma Belgeleri
 • Toplantı Tutanağı Formu
 • Fakülte Yönetim Kurulu Kararları
 • Bağlantılar
 • Amaçlar/Hedefler
 • Bölüm Kalite Toplantı Kararları
 • Fakülte Kurulu Kararları
 • Öğrenci Kaltie Komisyonu Kararları
 • Bölüm Komisyonları
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Kurulu Kararları
 • Diğer Kalite Formları
 • İç ve Dış Paydaşlar
 • Beslenme ve Diyetetik Bölüm Kurulu Kararları
 • Öğretim Planları
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulu Kararları
 • Hemşirelik Bölüm Kurulu Kararları
 • Diploma Ekleri (Örnek)
 • AKTS