.

Genel Bilgi

Fakültemiz, Sağlık Yüksekokulu adı altında 10.10.1996 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi' ne bağlı olarak kurulmuştur. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Programı ile eğitim-öğretime başlamıştır. Sağlık Yüksekokulu, 17.03.2006 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2011 yılında Beslenme ve Diyetetik ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri, 2017 yılında Gerontoloji Bölümü ve 2018 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü açılmıştır.  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 08 Nisan 2016 tarihli ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2016/8562 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kapatılarak yerine aynı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Fakültemizde halen Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Gerontoloji bölümleri yer almaktadır.

Misyonumuz

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, hasta hakları ve mesleki değerlere saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda kapsamlı hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, yenilikçi ve üretken bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Mezunlarının aldığı eğitim kalitesiyle ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen, toplumla bütünleşik lider bir kurum olmaktır.

 

Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

Amaçlar

Hedefler

A1. Eğitim-öğretimin
kalitesini geliştirmek

H1.1. Lisans eğitimi kapasitesini artırmak

H1.2. Akademisyenlerin nitelik ve niceliğini arttırmak

H1.3. Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık Sağlık Bilimleri öğrencileri yetiştirmek.

H1.4. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal yetkinlik kapasitesini artırmak

H1.5. Öğrenci ve öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı hareketliliğini artırmak

A2. Araştırma-geliştirme
faaliyet kapasitesini
yenilikçilik eksenli
artırmak

H2.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını arttırmak

H2.2. Üniversitede yürütülen AR-GE ve proje sonuçlarını yenilikçi ürünlere dönüştürmek

H2.3. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın sayısını arttırmak

A3. Kurumsal kalite
kültürünü geliştirmek

H3.1. Kalite geliştirme faaliyetlerine dair farkındalığı arttırmak

H3.2. Kurumsal memnuniyeti arttırmak

A4. Toplumsal katkıya
ve bölgesel kalkınmaya
odaklanan girişimci bir akademik birim olmak

H4.1. Sağlık ve afet alanında bölge sorunlarına çözüm üretmek ve toplumun bu konudaki farkındalığını ve bilgi düzeyini artırmak

H4.2. Hastalıklara ve afetlere karşı dirençli toplumlar yetiştirmek

A5. Fakültemizde
sosyal ve akademik
yaşam altyapısını
geliştirmek

H5.1. Öğrencilerimizin sosyal yaşam alanı kullanımını artırmak

H5.2. Fakültemizin mevcut eğitim-öğretim ve sosyal altyapısını artırmak


hakkımızda

  • Genel bilgi
  • İdari personel
  • Yönetim