.

Amaçlar/HedeflerAmaçlar

Hedefler

A1. Eğitim-öğretimin
kalitesini geliştirmek

H1.1. Lisans eğitimi kapasitesini artırmak

H1.2. Akademisyenlerin nitelik ve niceliğini arttırmak

H1.3. Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık Sağlık Bilimleri öğrencileri yetiştirmek.

H1.4. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal yetkinlik kapasitesini artırmak

H1.5. Öğrenci ve öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı hareketliliğini artırmak

A2. Araştırma-geliştirme
faaliyet kapasitesini
yenilikçilik eksenli
artırmak

H2.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını arttırmak

H2.2. Üniversitede yürütülen AR-GE ve proje sonuçlarını yenilikçi ürünlere dönüştürmek

H2.3. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın sayısını arttırmak

A3. Kurumsal kalite
kültürünü geliştirmek

H3.1. Kalite geliştirme faaliyetlerine dair farkındalığı arttırmak

H3.2. Kurumsal memnuniyeti arttırmak

A4. Toplumsal katkıya
ve bölgesel kalkınmaya
odaklanan girişimci
üniversite olmak

H4.1. Sağlık ve afet alanında bölge sorunlarına çözüm üretmek ve toplumun bu konudaki farkındalığını ve bilgi düzeyini artırmak

H4.2. Hastalıklara ve afetlere karşı dirençli toplumlar yetiştirmek

A5. Fakültemizde
sosyal ve akademik
yaşam altyapısını
geliştirmek

H5.1. Öğrencilerimizin sosyal yaşam alanı kullanımını artırmak

H5.2. Fakültemizin mevcut eğitim-öğretim ve sosyal altyapısını artırmak

ana menü

 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • akademik
 • Genel Bilgi
 • formlar
 • Yönetim
 • Bölümler
 • kalite
 • Personel Formları
 • İdari Personel
 • Akademik personel
 • personel formları
 • genel
 • Üniversitemiz Kalite Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS)
 • kararlar
 • Öğrenci formları
 • öğrenci formları
 • Misyon/Vizyon/Değerler
 • yönetim
 • Fakülte Yönetim Kurulu Kararları
 • aday öğrenci
 • tarihçe
 • misyonumuz-vizyonumuz
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Fakülte Kurulu Kararları
 • bölümler
 • iletişim
 • Politikalar
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
 • idari personel
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Kurulu Kararları
 • Amaçlar/Hedefler
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Beslenme ve Diyetetik Bölüm Kurulu Kararları
 • Organizasyon Şeması
 • Gerontoloji Bölümü
 • Hemşirelik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulu Kararları
 • Kurullar/Komisyonlar
 • Hemşirelik Bölümü
 • Hemşirelik Bölüm Kurulu Kararları
 • Dokümanlar
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Planlar/Raporlar
 • Çalışmalar/Faaliyetler
 • Bağlantılar
 • Kalite Politikamız
 • İç ve Dış Paydaşlar
 • Öğretim Planları
 • Diploma Ekleri (Örnek)
 • Kalite Formları