Eğitim Fakültesi Dergisi
 
HEMŞİRELİK - Genel Bilgi

Burdur Sağlık Yüksekokulu, 1996 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik Bölümü ile eğitim öğretime başlamıştır. Bölümümüzde 44 öğretim elemanı görev yapmaktadır ve bölüme her akademik yıl ortalama 130 öğrenci alınmaktadır.

Amacımız, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimi temel alan ve teknolojik gelişmeler ışığında birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesine yardım eden, hasta bireylerin gereksinimlerini saptayan, mesleki standartlar ve etik kodlar doğrultusunda bakımını planlayan, uygulayan ve değerlendirebilen, sağlık ekibinin bir üyesi olarak eğitim, araştırma, yönetim, liderlik ve danışmanlık rollerini etkin bir şekilde kullanan hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik lisans programında, temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, hemşirelikte mesleki bilimler gibi temel dersleri ile hemşirelik uygulamasına yönelik dersler yer almaktadır. Uygulamalı hemşirelik derslerinde, öğrenciler önce teknik laboratuarda maketler üzerinde becerilerini geliştirmekte; daha sonra hastane, toplum sağlığı ve bazı kamu ve kuruluşları gibi gerçek ortamlarda öğretim elemanlarının denetiminde uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Dördüncü sınıfta intörn eğitimi ile mezuniyet öncesi hemşireliğe hazırlanmaktadır.

Sağlık Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler, özel hastanelerde ya da devlet hastanelerinde hemşire olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca aile sağlığı merkezleri, hemodiyaliz merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumlarında Okul Sağlığı Hemşireliği, Sanayi ve Fabrikalarda İşci Sağlığı Hemşireliği, Yaşlı Bakımı ve Evde Bakım Hizmetleri verilen kurumlarda ve insanın olduğu her alanda çalışma olanaklarına sahiptirler.