.

Tanıtım

Fakültemiz Hemşirelik Bölümü, Burdur Sağlık Yüksekokulu bünyesinde  1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında eğitim öğretime başlamıştır.

Amacımız, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimi temel alan ve teknolojik gelişmeler ışığında birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesine yardım eden, hasta bireylerin gereksinimlerini saptayan, mesleki standartlar ve etik kodlar doğrultusunda bakımını planlayan, uygulayan ve değerlendirebilen, sağlık ekibinin bir üyesi olarak eğitim, araştırma, yönetim, liderlik ve danışmanlık rollerini etkin bir şekilde kullanan hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik lisans programında, temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, hemşirelikte mesleki bilimler gibi temel dersleri ile hemşirelik uygulamasına yönelik dersler yer almaktadır. Uygulamalı hemşirelik derslerinde, öğrenciler önce teknik laboratuarda maketler üzerinde becerilerini geliştirmekte; daha sonra hastane, toplum sağlığı ve bazı kamu ve kuruluşları gibi gerçek ortamlarda öğretim elemanlarının denetiminde uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirmektedir.

Sağlık Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler, özel hastanelerde ya da devlet hastanelerinde hemşire olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca aile sağlığı merkezleri, hemodiyaliz merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumlarında Okul Sağlığı Hemşireliği, Sanayi ve Fabrikalarda işci Sağlığı Hemşireliği, Yaşlı Bakımı ve Evde Bakım Hizmetleri verilen kurumlarda ve insanın olduğu her alanda çalışma olanaklarına sahiptirler.