.

Tanıtım

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.11.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün açılmasına karar verilmiştir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, öğretim elemanı kadrosunu ve alt yapısını oluşturmaya 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile başlamış olup, 2020-2021 Akademik yılında Eğitim-Öğretime başlamıştır.


Misyon

Sağlıklı ve hasta bireylerde sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve fiziksel uygunluk düzeyini artırmak, sorunu belirlemek, önlemek ve tedavi etmek amacıyla gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış, insan hakları ve evrensel etik prensiplere saygılı, Türkiye ve dünyanın bilimsel gelişimi ve kalkınmasına katkıda bulunan, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen, bilgiyi anlamlandırabilen, önemli ile önemsiz bilgiyi ayırt edebilen, pek çok bilgi parçasını insan sağlığına ilişkin bir resme dönüştürebilme yeteneğine sahip, yetkin fizyoterapist ve akademisyenler yetiştirmektir.


Vizyon

Öğrencilerine ve akademik personeline eleştirel düşünce, etkin iletişim becerileri, iş birliği ve yaratıcılık kazandırmayı ilke edinen, her koşulda en yüksek eğitim kalitesini elde etmeyi amaçlayan, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitim ve öğretim programını güncelleyen, bilimsel araştırmalarla bilime ve topluma katkı sağlayan, sağlıkla ilgili proje ve politikalar üreterek halk sağlığını artırmayı amaçlayan, ulusal ve uluslararası platformlarda temsili yüksek, saygın ve çağdaş bir eğitim kurumu olmaktır.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü