.

Vizyon

Öğrencilerine ve akademik personeline eleştirel düşünce, etkin iletişim becerileri, iş birliği ve yaratıcılık kazandırmayı ilke edinen, her koşulda en yüksek eğitim kalitesini elde etmeyi amaçlayan, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitim ve öğretim programını güncelleyen, bilimsel araştırmalarla bilime ve topluma katkı sağlayan, sağlıkla ilgili proje ve politikalar üreterek halk sağlığını artırmayı amaçlayan, ulusal ve uluslararası platformlarda temsili yüksek, saygın ve çağdaş bir eğitim kurumu olmaktır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü