.

Misyon

Sağlıklı ve hasta bireylerde sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve fiziksel uygunluk düzeyini artırmak, sorunu belirlemek, önlemek ve tedavi etmek amacıyla gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış, insan hakları ve evrensel etik prensiplere saygılı, Türkiye ve dünyanın bilimsel gelişimi ve kalkınmasına katkıda bulunan, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen, bilgiyi anlamlandırabilen, önemli ile önemsiz bilgiyi ayırt edebilen, pek çok bilgi parçasını insan sağlığına ilişkin bir resme dönüştürebilme yeteneğine sahip, yetkin fizyoterapist ve akademisyenler yetiştirmektir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü