.

Tanıtım

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.03.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemiz bünyesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nün açılması uygun görülmüştür.

GELECEĞİN SAĞLIK PROFESYONELİ  ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
Tanım: Afet ve Acil durumların yönetilmesine ilişkin temel bilgi ve becerileri almış, hazırlık ve zarar azaltma faaliyetlerini organize eden, baskı altında mevcut kaynakları doğru kullanabilen, müdahale aşamasında hastane öncesi alanda arama, kurtarma, tıbbi müdahale ve tıbbi tahliye işlemlerini organize eden ve yöneten, görev aldığı kurumların acil yardım ve afet yönetimi ve eğitimi ile ilgili iş ve eylemlerini sevk ve idare eden kişidir.