.

İş ve Görev Tanımları

İş ve Görev Tanımları

 • Lisans eğitimi boyunca kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesince, bilimsel ilke ve yöntemleri temel alarak birey ve toplumun afet ve acil durumlardan kaynaklanan sağlık sorunlarına, tehlikelere ve yaralanmalara yönelik koruyucu halk sağlığı tedbirlerini alır,
 • Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin yönetimi, triaj, acil tıbbi müdahale, güvenli ve uygun nakil, haberleşme ve kayıt işlemlerini yapılmasını sağlar.
 • Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür,
 • Afet ve acil durum ile ilgili Komuta Kontrol ve Koordinasyon Merkezlerinin sevk ve idaresini yapar,
 • Hastane öncesi acil ve afetlerde sağlık hizmetlerine ait birimlerin faaliyetlerini planlar, izler ve denetler,
 • Birlikte çalıştığı diğer acil durum ve afetlerle ilgili konularda çalışan meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen uygulamaları planlar, izler ve denetler,
 • Biriminde görev alan personelin çalışma konusu ile ilgili eğitimleri planlar, uygular ve denetler,
 • Bireylerin doğa veya insan kaynaklı risklere karşı bilgilenmesi ve korunması için gerekli tedbirlere yönelik eğitimler gerçekleştirir,
 • Afet ve acil durum planlarının yapılmasını planlar, izler ve denetler,
 • Bütünleşik afet yönetim sisteminin dört evresini planlar, uygular ve denetler.
 • Hastane Öncesi alandaki acil sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesini yapmak


Acil Yardım ve Afet Yöneticisinin Kullanabileceği Araç, Gereç Ve Ekipmanlar

 • Defibrilatör
 • Aspiratör,
 • Ventilatör,
 • Travma Sabitleyici Ateller,
 • KED Yeleği,
 • Boyunluk,
 • Travma Tahtası,
 • Kombinasyon Sedye,
 • Faras Sedye,
 • Vakum Sedye,
 • Şeker Cihazı,
 • Tansiyon Aleti,
 • Hava Yolu Ekipmanları (Balon Valf Maske Seti, Laringoskop Seti, Entübasyon Setleri, vb.)
 • Yanık Seti,
 • Doğum Seti,
 • Pulse Oksimetre,
 • Termometre,
 • Diagnostik Set,
 • Temel Tıbbi Malzeme Çantası,
 • Hastane Öncesi alanda İleri Yaşam Desteği Sağlayan tüm araç ve gereçler
 • Atlama Yatağı
 • Aydınlatma Kulesi
 • Enkaz Altı Canlı Arama Sistemleri
 • Mekanik Destekler
 • Delici Ve Kırıcılar
 • Demir Kesme Makası
 • Zorla Açma Aparatı
 • Germe Kayışı
 • Gaz, Isı, Radyasyon Ölçüm Cihazları
 • Kurtarma İpleri Ve Halatları
 • Hidrolik Kurtarma Setleri
 • İklim Çadırları
 • İlk Yardım Çantaları
 • Jeneratörler
 • Kaldırma Yastıkları
 • Köprüler
 • Krikolar Ve Hidrolik Silindirler
 • Kurtarma Botları
 • Tüm Dağcılık Ekipmanları
 • Kesiciler (Beton Kesiciler Ahşap Kesiciler Demir Kesiciler)
 • El Lambaları Ve Projektörleri
 • Enkaz Altı Canlı Arama Kamerası (Search Cam)
 • Sedyeler(Kaşık Sedye, Katlanır Polyester Sedye, Polyester Sedye, Merdiven Sedye, Vakumlu Sedye)
 • Seyyar Merdivenler
 • Termal Kameralar
 • Aspiratör ve Vantilatörler
 • Baret ve Başlıklar
 • Basınç Düşürme Sayacı
 • Çarık
 • Çizmeler
 • Dalgıç Pompa
 • Dirsek
 • Koruyucu Eldivenler
 • Espektör
 • Fikrasyon
 • Köpük Jeneratörü
 • Hortumlar
 • Kama Lansı
 • Köpük Lansları
 • Köpük Mikseri (Melanjör)
 • Koruyucu Elbiseler
 • Monitörler
 • Motopomplar (Portable Fıre Pumps)Taşınabilir İtfaiye Pompaları
 • Musluklu Lans
 • Musluklu, Su Perdeli Lans
 • Ne-Pi-Ro Hızlı Müdahale Lansı
 • Perde Lansı (Su Kalkanı)
 • Uzun Ve Kısa Saplı Pülverize Lans
 • Redüksiyon
 • Rekorlar
 • Sis Lansı
 • Taşınabilir Yangın Söndürücüler
 • Temiz Hava Solunum Cihazı
 • Tetikli Lans (Tabanca Lansı)
 • Turbo Lans
 • Tüm Haberleşme Cihazları (Uydu telefonu, telsiz, fax, telefon vb.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Acil Yardım ve Afet Yönetici Olmak isteyen adayların;

 • İnsanlara yardım etmeyi seven,
 • Soğukkanlı,
 • Acil ve anlık gelişen olaylarda ve baskı altında doğru kararlar alabilen,
 • Karmaşık problemlere alternatif çözümler bulabilen,
 • Engelli ve sarp arazilerde çalışmaya uygun vücut yapısına ve psikolojiye sahip,
 • Farklı coğrafyalara hızlı adapte olabilen ve uzun süre çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Etkili iletişim becerilerine sahip,
 • Alanındaki dünya genelinde gelişmeleri takip eden,
 • Sorumluluk duygusu yüksek, gerektiğinde insiyatif kullanan

Bireyler olması gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 • Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak,
 • ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) kılavuzunda yer alan Özel şartları yerine getirmek