.

Anabilim Dalları

·         Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı

Beslenme Bilimleri Anabilim dalı, besinlerin ve besin ögelerinin sınıflamasını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki görevlerini, besinlerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretimden tüketime kadar geçen süreçte besinlere uygulanan işlemlerin besin ögelerine etkilerini ve ayrıca çeşitli yollarla besine bulaşarak besin kirliliğine neden olan bileşenleri ve besinlerin sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili biyolojik süreçleri ve moleküler mekanizmaları inceleyen bilim dalıdır.

·         Diyetetik Anabilim Dalı

Gebelik döneminden başlayarak emziklilik, bebeklik, çocukluk, adölesan, yetişkin ve yaşlılık dönemini kapsayan her yaş grubundaki bireylerde görülebilen çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan beslenme ve metabolizma ile ilgili bozuklukları azaltmak, ilerlemesini önlemek ve iyileşmeye yardımcı olmak amacıyla yapılan Tıbbi Beslenme Tedavisi uygulamalarının düzenlenmesini sağlayan anabilim dalıdır.

·         Toplu Beslenme Anabilim Dalı

Toplu beslenme, insanların ev dışındaki kuruluşlar tarafından sunulan yiyecek veya yemeklerle beslenmesi olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren kuruluşlar da “toplu beslenme” yapılan kuruluşlar veya “toplu beslenme sistemleri” olarak adlandırılmaktadır. Kaliteli bir toplu beslenme hizmeti, besin değeri korunmuş (uygun hazırlama ve pişirme teknikleri kullanarak), ekonomik, hijyenik, subjektif kalitesi yüksek, miktar bakımından yeterli ve çeşitlilik içeren besin/yemeklerin tüketicilerin hoşuna gidecek uygun fiziki koşullarda zarif ve doğru bir biçimde sunum/servis edilmesini hedefleyen anabilim dalıdır.

 

·         Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı

Toplumun beslenme durumunun saptanması ve sorunların belirlenerek değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması, ülkenin genel beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanması ve toplumun bilinçlendirilmesi ulusal besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanmasına yönelik çalışmalar yapan anabilim dalıdır.