.

İş Olanakları

Diyetisyen, beslenme ve diyetetik bölümünde 4 yıl süren eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayıp, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir.

Diyetisyenlerin görev tanımları ve sorumlulukları, 22 Mayıs 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına dair Yönetmelik” kapsamında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Diyetisyenlerin çalışma alanları aşağıda yer almaktadır.

Sağlık Kuruluşları

·         Devlet Hastaneleri

·         Özel Hastaneler

·         Tıp Merkezleri

·         Diyaliz Merkezleri

·         Aile Sağlığı Merkezleri

·         Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri

·         Özel Diyet Poliklinikleri

·         Enteral-Parenteral Beslenme Ekibi

·         Onkoloji Üniteleri

·         Renal Bakım Üniteleri

·         Transplantasyon Üniteleri

·         Diyabet Üniteleri

·         Rehabilitasyon Üniteleri

 

Toplu Beslenme Hizmetleri

·         Yemek fabrikaları

·         Otellerde yiyecek ve içecek bölümleri

·         Kamu kurumları (Bakanlıklar, Kreş, İlköğretim Okulları, Liseler, Üniversiteler)

·         Özel Kurumlar (Şirketler, Özel Okullar, Vakıf Üniversiteleri)

·         Deniz Ulaşım Hizmetleri

·         Hava Ulaşım Hizmetleri

Toplum Beslenmesi Hizmeti Verilen Kurumlar

·         Çocuk Bakım Evleri

·         Yaşlı Bakım Evleri

·         Huzurevleri

·         Spor Okulları

·         Spor Merkezleri

*Bunlara ek olarak, araştırma ve eğitim kurumlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, araştırmacı ve eğitici olarak da çalışabilmektedir.